خط مشی رازداری Privacy Policy

ژانویه 4, 2020 at 5:01 ب.ظ

خط مشی استفاده قابل قبول این خط مشی استفاده قابل قبول (خط مشی استفاده قابل قبول AUP خط مشی) توافقی است بین اپراتور وب سایت(اپراتوروبسایت  ما) و شما . این خط مشی کلیه دستورالعمل ها و کاربردهای قابل قبول و ممنوع وب سایت jooda.ir و هر یک از محصولات یا خدمات آن (به صورت جمعی […]